• I. Návod na inštaláciu MONSE
  • II. Inštalácia dverného senzora
  • III. Inštalácia núdzového SOS tlačidla
  • IV. Inštalácia pohybového senzora
  • V. Návod na výmenu batérie – dverný senzor
  • VI. Návod na výmenu batérie – SOS tlačidlo
  • VII. Návod na výmenu batérie – pohybový senzor