Otázky a odpovede

Možnosť vyskúšania tovaru s garanciou vrátenia peňazí do 60 dní.


Chcete mať informácie o svojom seniornom rodičovi na diaľku a neviete, či je MONSE pre vás to pravé? Zdá sa vám 14 dní na vyskúšanie málo? Ponúkame riešenie. Predlžujeme dobu na vrátenie tovaru zo 14 dní, ktoré nám ukladá zákon, na 60 dní!


Prečo?

  • pretože sme presvedčení o vysokej kvalite našich výrobkov a služieb
  • pretože problematike rozumieme a dokážeme poradiť so špecifikáciou aj nastaveniami
  • pretože chceme ponúknuť našim zákazníkom službu, ktorú inde nenájdu
  • pretože chceme neustále rozširovať a skvalitňovať naše služby zákazníkom
  • pretože nechceme nútiť našich zákazníkov platiť za službu, ktorá im nevyhovuje

Preto každý zákazník, ktorý si zakúpi MONSE, má možnosť nám nepoškodené zariadenie do 60 kalendárnych dní vrátiť a my mu vrátime celú uhradenú čiastku.

Služba MONSE je určená pre všetkých, ktorí chcú byť informovaní o tom, či je ich blízka samostatne žijúca osoba v poriadku a v prípade mimoriadnych udalostí získať informáciu, že potrebuje pomoc.

Momentálne je služba MONSE dostupná len na území Slovenskej republiky.

Informácie o službe MONSE nájdete na tejto stránke, prípadne môžete použiť kontaktný formulár, alebo zavolať na telefónne číslo 0902 601 392, kde Vám na Vaše otázky radi odpovieme.

Aktuálne je možné využívať iba jedno zariadenie, ktoré je zaslané aj so SIM kartou.

Systém MONSE neobsahuje žiadne zariadenia, ktoré by nahrávali zvukové alebo obrazové záznamy. Senzorická sieť je tvorená pohybovými senzormi, ktoré reagujú výhradne na pohybovú aktivitu v dohliadanom priestore. Jednotlivé komponenty zabezpečujú diskrétnosť a nezasahujú do súkromia osoby.

Áno, internetové pripojenie je nevyhnutnou podmienkou pre fungovanie systému MONSE.

Jednotlivé senzory (pohybové, dverné) sú inštalované pomocou špeciálnej lepiacej pásky vhodnej na umiestnenie na požadovaných miestach domácnosti. Pri výbere komponentov sme kládli dôraz na jednoduchosť inštalácie a eliminovanie zásahov do vybavenia domácnosti. Z uvedeného dôvodu je senzorická sieť bezdrôtová, t.j. žiadne káble po stenách ťahané nie sú.

Áno, systém MONSE ponúka možnosť nastaviť senzorické prvky, ktoré zohľadňujú domáce zviera (psa, mačku) pohybujúce sa v domácnosti. Je potrebné označiť túto alternatívu pri prvej objednávke systému MONSE. Vhodné nastavenie senzorických prvkov s vami v prípade potreby odkonzultujú naši technickí pracovníci.

Nie. Podmienkou na správne fungovanie systému MONSE v domácnosti je vhodný počet a umiestnenie prvkov senzorickej siete v domácnosti. V takom prípade je zaznamenávaná aktivita/pasivita obyvateľa domácnosti počas jeho pohybu doma bez toho, aby mal na sebe umiestnené monitorovacie zariadenie.

Po stlačení SOS tlačidla sa táto udalosť zaznamená a zobrazí v aplikácii. Taktiež bude poverenej osobe odoslané upozornenie v podobe sms a e-mailovej správy. Tlačidlo je potrebné podržať 2 sekundy, čím sa zamedzí falošným upozornenia v prípade, že ste stlačili tlačidlo omylom.

Na monitorovanie osoby mimo domácnosť slúži zariadenie MONSE mini. Ak má dohliadaná osoba problém, cez zariadenie odošle sms upozornenie na telefónne čísla, ktoré je potrebné si vopred nastaviť v aplikácii.

Presnosť lokalizácie je do 5 metrov v prípade vhodných podmienok a silného GPS signálu. Funkcionalita môže byť čiastočne alebo úplne obmedzená, pokiaľ je zariadenie na miestach, kde je GPS signál menej dostupný, napr. v kabelke, taške, v budovách a dopravných prostriedkoch. Na funkcionalitu môžu mať negatívny vplyv aj zlé poveternostné podmienky (búrka a pod.)

Aplikácia umožňuje nastavenie notifikácie informujúcej o stave batérie senzorov, ako aj zariadenia MONSE mini. V prípade, že stav batérie klesne na nastavenú úroveň, bude zaslaná informácia, na základe ktorej môže poverená osoba upozorniť seniora na umiestnenie MONSE mini do nabíjacej stanice.

Zariadenie MONSE mini je chránené proti striekajúcej vode. Do kúpeľne, kde sa štatisticky stáva najviac úrazov v domácnosti možno tlačidlo vziať, nie je však určené k priamemu použitiu v sprche/ vo vani. Odporúčame ho odložiť v dosahu (napr. na uterák alebo zavesiť).

V našich senzoroch sú použité tieto typy batérií:

  • senzor otvorenia dverí a pohotovostné SOS tlačidlo - ER14250
  • pohybový senzor -  CR123A